Wersja archiwalna

Wykonanie nowych oznakowań dojazdów pożarowych i umieszczenie ich w terenie 

 

 

Woliński Park Narodowy zaprasza do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym pod nazwą „Wykonanie nowych oznakowań dojazdów pożarowych i umieszczenie ich w terenie”.

Ofertę zawierającą cenę netto oraz pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  do 08.10.2018 r. godz. 1000. Dopuszcza się składanie ofert w wersji papierowej osobiście lub pocztą (Woliński Park Narodowy, ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje, pok.13 - sekretariat) lub drogą elektroniczną w formie plików: .pdf, .jpg, itp. na adres: sekretariat@wolinpn.pl .

W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą należy wpisać: „OFERTA oznakowanie dojazdów pożarowych dla WPN".

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznaczenia, wiadomości. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną Wykonawca powinien uzyskać potwierdzenie złożenia oferty. Ofertę uznaje się za prawidłowo złożoną dopiero po telefonicznym potwierdzeniu tego faktu przez pracownika prowadzącego sprawę.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Kądziołka tel. 607 877 038, e-mail: m.kadziolka@wolinpn.pl

 

 

Załączniki

Oświadczenie.docx

Data: 2018-10-03 10:28:11 Rozmiar: 13.65k Format: .docx Pobierz

Formularz ofertowy.docx

Data: 2018-10-03 10:28:11 Rozmiar: 21.9k Format: .docx Pobierz

Zapytanie_ofertowe_Opis.pdf

Data: 2018-10-03 12:09:57 Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 51
Podmiot udostępniający informację : Woliński Park Narodowy
Osoba wprowadzająca informację : Marek Dylawerski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Dylawerski
Czas wytworzenia: 2018-10-03 10:28:11
Czas publikacji: 2018-10-03 12:09:57
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-09