Rada Naukowa Wolińskiego Parku Narodowego 

 

 

 

Rada Naukowa Wolińskiego Parku Narodowego jest, zgodnie z art. 95 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organem  opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody działającym przy dyrektorze Parku. Szczegółowe zasady powoływania i działania Rady określone zostały w art. 98 ustawy.

 

Członków Rady Naukowej Parku Narodowego w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat Minister Środowiska powołuje spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Rada Naukowa Parku Narodowego wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin działania.

 

Do zadań Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego należy w szczególności:

 

  1)  ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;

 

  2)  opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;

 

  3)  ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;

 

  4)  opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;

 

  5)  przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

 

 

Zarządzeniem z dnia 20 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.MŚ z 2018 r. poz. 37) Minister Środowiska dokonał zmiany wcześniejszego zarządzenia z dnia 19 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.MŚ z 2016 r. poz 31) w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego. Obecny skład Rady Naukowej Parku jest następujący:

 

1) mgr inż. Andrzej Borowiec - Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin;

 

2)  mgr Leszek Dorosz - Burmistrz Międzyzdrojów;

 

3)  mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz - Burmistrz Wolina;

 

4)  prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

 

5)  dr Kazimierz Rabski - Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża w Szczecinie;

 

6)  dr inż. Jarosław Rzepa - Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego;

 

7)  mgr inż. Jacek Szczepaniak - Nadleśnictwo Międzyzdroje;

 

8)  mgr inż. Sławomir Wencel - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie;

 

9)  mgr Janusz Żmurkiewicz - Prezydent Świnoujścia;

 

10) dr hab. Władysław Danielewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

 

11) prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz - Uniwersytet Wrocławski;

 

12) mgr inż. Radosław Grzegorczyk - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;

 

13) mgr inż. Józef Malec - Starosta Kamieński;

 

14) mgr inż. Andrzej Miluch - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie;

 

15) prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

 

16) mgr Marcin Siedlecki - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;

 

17) dr Artur Skowronek - Oddział Pomorski Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego;

 

18) dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska prof. nadzw. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

 

19) dr hab. Lesław Wołejko prof. nadzw. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

 

20) mgr inż. Wojciech Zdanowicz - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

 

Liczba odwiedzin : 12
Podmiot udostępniający informację : Woliński Park Narodowy
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Lewicka
Czas wytworzenia: 2018-11-06 14:07:06
Czas publikacji: 2018-11-06 14:14:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak