Wersja archiwalna

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania "Rozbiórka 6 domków letniskowych zlokalizowanych na terenie WPN – Grodno 1". 

 

 

Woliński Park Narodowy zaprasza do składania ofert dla zadania "Rozbiórka 6 domków letniskowych zlokalizowanych na terenie WPN – Grodno 1".

Ofertę zawierającą cenę netto i brutto oraz dane Wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (pok.13) Wolińskiego Parku Narodowego, ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje lub przesłać pocztą tak, aby dotarła w wyznaczonym terminie na składanie ofert, na formularzu – załącznik nr 1, wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami.

Termin składania ofert: 15 listopada 2018 r. do godz. 10.00.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączniki zamieszczone zostają w plikach poniżej.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

 

Załączniki

0_0 zapytanie ofertowe.pdf

Data: 2018-11-08 13:41:02 Rozmiar: 1.72M Format: .pdf Pobierz

1_0 formularz oferty.docx

Data: 2018-11-08 13:41:02 Rozmiar: 26.02k Format: .docx Pobierz

1_0 formularz oferty.pdf

Data: 2018-11-08 13:41:02 Rozmiar: 117.27k Format: .pdf Pobierz

2_0 wykaz wykon robot.docx

Data: 2018-11-08 13:41:02 Rozmiar: 19.81k Format: .docx Pobierz

2_0 wykaz wykon robot.pdf

Data: 2018-11-08 13:41:02 Rozmiar: 109.92k Format: .pdf Pobierz

3_0 projekt umowy.pdf

Data: 2018-11-08 13:41:02 Rozmiar: 291.5k Format: .pdf Pobierz

3_1 przedmiar.pdf

Data: 2018-11-08 13:41:02 Rozmiar: 441.26k Format: .pdf Pobierz

4_0 klauzula informacyjna RODO.pdf

Data: 2018-11-08 13:41:02 Rozmiar: 565.71k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Woliński Park Narodowy
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Lewicka
Czas wytworzenia: 2018-11-08 13:41:01
Czas publikacji: 2018-11-08 14:10:02
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-17