Porozumienia Partnerskie 

 

Porozumienia Partnerskie

 

Woliński Park Narodowy współpracuje w zakresie ochrony przyrody, a także w zakresie turystyki, nauki i edukacji zarówno z instytucjami polskimi, jak i z podmiotami zagranicznymi. Z częścią partnerów zostały zawarte oficjalne porozumienia partnerskie. Poniżej zamieszczamy teksty porozumień Wolińskiego Parku Narodowego z następującymi partnerami:

- Gmina Międzyzdroje i Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach: porozumienie w dziedzinie edukacji i promocji turystycznej Gminy Międzyzdroje oraz Wolińskiego Parku Narodowego poprzez podejmowanie wspólnych działań i wymianę doświadczeń;

Uniwersytet Szczeciński: porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wzmocnienia integralności środowiskowej transgranicznych wód przejściowych w rejonie Południowego Bałtyku pomiędzy interesariuszami wyrażającymi troskę o integralność środowiskową Zalewu Szczecińskiego jako transgranicznego akwenu wód przejściowych - współpraca realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Bałtyku Południowego (projekt ARTWEI), koordynowany przez Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa);

- Verein der Freunde und Förderer des Nationalparkes Jasmund (Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Parku Narodowego Jasmund): porozumienie o ponadgranicznej współpracy dla pomyślności obu obszarów chronionych i dla pożytku ludzi, informacja i edukacja w dziedzinie geologii, kultury krajobrazu, ochrony gatunkowej;

- Nationalparkamt Rügen: Nationalpark Jasmund, Biosphärenreservat Südost-Rügen, Naturpark Rügen (Park Narodowy Jasmund, Rezerwat Biosfery Południowo-Wschodnia Rugia, Park Natury Rugia): porozumienie w sprawie partnerskiej współpracy w dziedzinie edukacji w zakresie ochrony środowiska, zarządzania obszarami chronionymi, rozwoju regionalnego, nauki i monitoringu, komunikacji oraz turystyki;

- Naturpark Insel Usedom (Park Narodowy Wyspa Uznam): umowa partnerska w sprawie współpracy w ramach ochrony przyrody, szczególnie ochrony Bałtyku, edukacji w regionach, poprzez wymianę informacji, wspólne aplikowanie o środki finansowe, seminaria, szkolenia;

- Museum für Meereskunde und Fischerei Aquarium (DMM) Stralsund (Niemieckie Muzeum Morskie): porozumienie zawarte w celu podejmowania wspólnych inicjatyw w dziedzinach pracy muzealnej oraz badań morskich: regionalna współpraca w zakresie badań i obserwacji organizmów morskich południowego wybrzeża Bałtyku; 

- Den Erhvervsdrivende Fond NaturBornholm (ośrodek edukacji przyrodniczej NaturBornholm): porozumienie o współpracy partnerskiej polegającej na organizacji międzynarodowych przedsięwzięć z zakresu szeroko pojętej ochrony przyrody - informacja, promocja, wymiana doświadczeń.

 

Załączniki

Porozumienie Gmina Międzyzdroje i MDK 2017.pdf

Data: 2017-02-02 12:14:23 Rozmiar: 382.87k Format: .pdf Pobierz

Uniwersytet_Szczecinski.pdf

Data: 2017-02-02 12:14:23 Rozmiar: 1005.79k Format: .pdf Pobierz

VFFN_Jasmund.pdf

Data: 2017-02-02 12:14:23 Rozmiar: 793.53k Format: .pdf Pobierz

NaturBornholm.pdf

Data: 2017-02-02 12:14:23 Rozmiar: 694.15k Format: .pdf Pobierz

Museum_Stralsund.pdf

Data: 2017-02-02 12:14:23 Rozmiar: 617.12k Format: .pdf Pobierz

Nationalparkamt_Rugen.pdf

Data: 2017-02-02 12:14:23 Rozmiar: 753.21k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1660
Podmiot udostępniający informację : Woliński Park Narodowy
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Lewicka
Czas wytworzenia: 2011-02-10 14:32:37
Czas publikacji: 2017-02-02 12:14:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak