Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 

 

​ 

W ważniejszych sprawach pożądane jest zachowanie formy pisemnej, korzystnej dla występującego z daną sprawą przede wszystkim ze względów dowodowych. Pismo należy nadać w urzędzie pocztowym lub w inny sposób doręczyć do Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego.

Wszystkie pisma przyjmowane są w Sekretariacie w pokoju nr 13 i ewidencjonowane w książce pism przychodzących. Następnie pisma przekazywane są przez dyrektora WPN lub jego zastępcę do załatwienia właściwym pracownikom merytorycznym. Jeżeli efektem załatwienia sprawy jest informacja pisemna, akceptuje i podpisuje ją dyrektor lub zastępca.

W sprawach mniejszej wagi można kontaktować się bezpośrednio z właściwymi merytorycznie pracownikami lub ogólnie z Sekretariatem za pośrednictwem faxu, telefonu lub poczty elektronicznej
sekretariat@wolinpn.pl
Adresy e-mail poszczególnych działów i pracowników znajdują się na stronie 

 http://www.wolinpn.pl/index.php?page=6

Zarówno kierownictwo Wolińskiego Parku Narodowego, jak i jego pracownicy podejmują starania, aby wszelkie sprawy były załatwiane bez zbędnej zwłoki.

 


Liczba odwiedzin : 1324
Podmiot udostępniający informację : Woliński Park Narodowy
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Lewicka
Czas wytworzenia: 2005-06-01 00:00:00
Czas publikacji: 2005-06-01 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak