Struktura własnościowa i powierzchnie gruntów w granicach WPN 

 

Woliński Park Narodowy zajmuje obszar 10937,4 ha i znajduje się na terenie 15 obrębów geodezyjnych, 3 gmin, 2 powiatów i jednego województwa - zachodniopomorskiego. Powierzchnia otuliny Parku to 3368,4 ha.

W zarządzie WPN znajduje się 10851,3 ha, w tym wpisy do rejestru gruntów posiada 8131,95 ha, pozostałą powierzchnię stanowią wody morskie zewnętrzne (Morze Bałtyckie), które nie są ewidencjonowane. W innym zarządzie znajduje się 65,7 ha (m.in. drogi publiczne, kolej), innej własności jest 20,4 ha (własność prywatna, parafialna, gminna).

Z dniem 1 stycznia 2012 r. parki narodowe będące państwowymi osobami prawnymi nabyły z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych dotychczas w trwały zarząd parków narodowych będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz własność położonych na tych nieruchomościach budynków i innych urządzeń oraz lokali.

 

Powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym Wolińskiego Parku Narodowego w podziale na gminy 

GMINA

Powierzchnia w ha

Ogólna

Leśna

Inne

Wody

Wolin

306,0171

96,5178

41,7193

167,7800

Międzyzdroje

5330,2860

4532,9231

349,4621

447,9008

Świnoujście

2498,2131

14,2996

1122,3155

1361,5980

RAZEM

8134,5162

4643,7405

1513,4969

1977,2788

Powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Wolińskiego Parku Narodowego w podziale na obręby geodezyjne, będące w granicach Parku (dane według ewidencji gruntów)

OBRĘBPowierzchnia w ha
OgółemLeśneNieleśneObszary wodne
05 - Domysłów138,7400138,74
36 - Wisełka23,8817,266,620
37 - Warnowo51,581,0121,5329,04
42 - Kołczewo94,4372,3222,110
17 - LP20,4111,448,970
19 - M-je Miasto1,4501,370,08
20 - M-je Miasto2,4402,440
21 - M-je Miasto3,2403,240
22 - WPN4892,754306,63297,93288,19
23 - Wapnica68,150,246,3961,52
24 - Lubin52,6237,632,0112,98
25 - Wicko283,066,81191,6784,58
17 - Przytór163,750118,3745,38
18 - Przytór1596,843,19646,21947,44
19 - Karsibór738,610369,82368,79
RAZEM8131,954456,531698,681976,74
 


Liczba odwiedzin : 1428
Podmiot udostępniający informację : Woliński Park Narodowy
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Wardziukiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Lewicka
Czas wytworzenia: 2005-06-01 00:00:00
Czas publikacji: 2005-06-01 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak