Rejestry, ewidencje, archiwa 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 

Instrukcja kancelaryjna.
Rzeczowy wykaz akt.
Instrukcja o organizacji i zakresie archiwum zakładowego.

Ewidencja prac naukowych prowadzonych w Parku.
Kronika Parku.
Bibliografia Parku.

Monitoring przyrodniczy.
Ewidencja zabiegów ochronnych.
Zbiór danych z obserwacji przyrodniczych.
Dane ze stacji meteorologicznej w Warnowie.

Ewidencja- księga inwentarzowa pozycji bibliotecznych.
Ewidencja zawieranych umów.
Ewidencja udzielanych zamówień publicznych.
Księgi składników majątkowych WPN.
Ewidencja stanu posiadania.
Dane dotyczące nieruchomości do wykupu przez WPN.

Statystyka zwiedzających Muzeum Przyrodnicze i Zagrodę Pokazową Żubrów.
Ewidencja urządzeń turystycznych.
Coroczny spis żubrów (Zagroda Pokazowa Żubrów).
Ewidencja zwierząt rehabilitowanych.
Ewidencja zwierząt preparowanych.
Ewidencja połowów na wodach WPN.
Roczne analizy działalności Parku.

Ewidencja- księga środków trwałych.
Ewidencja- księga inwentarzowa przedmiotów nietrwałych wyposażenia biura dyrekcji.
Ewidencja ilościowa wyposażenia biura dyrekcji.
Ewidencja zainstalowanych liczników elektrycznych w obiektach WPN.
Ewidencja zainstalowanych wodomierzy na zimną i ciepłą wodę w obiektach WPN.
Ewidencja osób podlegających zameldowaniu w pokojach służbowych WPN.

 


Liczba odwiedzin : 1412
Podmiot udostępniający informację : Woliński Park Narodowy
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-06-01 00:00:00
Czas publikacji: 2005-06-01 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak