WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI 

Każdy, komu przysługuje prawo do informacji publicznej w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) może wystąpić do Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego z wnioskiem o udostępnienie informacji.

Wniosek taki powinien zawierać:

DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię/ Nazwa jednostki.
Adres.

PODSTAWĘ PRAWNĄ:
Art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

ZAKRES ŻĄDANEJ INFORMACJI.

WSKAZANIE SPOSOBU I FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI.

WSKAZANIE FORMY PRZEKAZANIA INFORMACJI.

PODPIS WNIOSKODAWCY.

Proponowana forma wniosku nie jest obowiązkowa, jednak pożądana ze względów organizacyjnych.

Woliński Park Narodowy zastrzega prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 


Liczba odwiedzin : 1669
Podmiot udostępniający informację : Woliński Park Narodowy
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-06-01 00:00:00
Czas publikacji: 2005-06-01 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak